Welcome to Adobe GoLive 5
Zgromadzony przez wiele lat kapitał wiedzy naukowej i praktycznej, a także własna specjalistyczna aparatura i szerokie kontakty w kraju i za granicą, pozwalają zaoferować Państwu:

  • realizację nietypowych i trudnych zadań związanych z obserwacją
    i detekcją w podczerwieni, zwłaszcza z pomiarami temperatury,
  • organizację termodiagnostyki: określenie celów zadań i priorytetów, opracowanie wymagań wstępnych i kryteriów odbioru oraz dobór wykonawców,
  • audyty efektywności termodiagnostyki zakładowej pod kątem poprawności i wiarygodności stosowanych metodologii (a zwłaszcza dopasowania procedur do cech posiadanej aparatury, wymogów metody i specyfiki sygnatur termalnych badanych zjawisk i poszukiwanych anomalii),
  • pomoc w wykonaniu studiów literaturowych, weryfikacji numerycznych
    i eksperymentalnych różnorodnych problemów detekcji w podczerwieni, zwłaszcza termodiagnostyki,
  • ocenę stanu technicznego pirometrów i kamer podczerwieni.