Welcome to Adobe GoLive 5Piotr Pręgowski jest specjalistą z zakresu technik podczerwieni i optoelektroniki. W 1985 r. obronił na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej pracę doktorską pt. "Analiza cech sygnału i ich wpływu na konstrukcję urządzeń termograficznych". Specjalizuje się w optoelektronice obrazowej podczerwieni, metrologii termodetekcji, zobrazowaniach termalnych stosowanych w monitoringu i badaniach nieniszczących.

Autor ponad 125 publikacji naukowych i recenzent kilku pism, polskich i zagranicznych. Jako właściciel PIRS, od początku lat 90: współorganizator licznych konferencji naukowych w kraju (m.in. QIRT 1998, liczne TTP'), członek międzynarodowych rad programowych i komitetów naukowych (m.in. WG QIRT w latach 1992-1998; od 2000 r. w Thermal Infrared Committee of American Society for NDT; SPIE AeroSense-DSS:ThermoSense; EFNDT WG5; SPIE Europe: Detectors and Associated Signal Processing, a w Polsce: PKOpto SEP, PS SPIE - PSF, POLSPAR).

Współautor kilku krajowych patentów. Współautor nagradzanych za granicą prac naukowych - otrzymał m.in. wyróżnienie na konferencji SPIE - ThermoSense XXI w 1999 r. za pracę "wnoszącą szczególny wkład w techniki termograficzne". W 2004 roku laureat prestiżowej Andronicos A. Kantsios Award podczas konferencji SPIE - ThermoSense XXVI za wyróżniający poziom przedstawionej pracy.


Szczegółowe informacje o aktywności naukowej doktora Pręgowskiego można znaleźć tutaj [pdf].