Welcome to Adobe GoLive 5

Ofertę kursów kierujemy do:

 • aktualnych i przyszłych użytkowników aparatury (pirometrów, kamer pomiarowych, kamer obserwacyjnych) oferując nie tylko wiedzę o jej obsłudze, ale także wiadomości z zakresu metodologii i metrologii. Standardowy program kursu zapewnia wiedzę o zakresie nie mniejszym niż typowo w świecie wymagana dla tzw. Poziomu I,
 • użytkowników aparatury posiadających nawet długi staż w jej użytkowaniu lecz zainteresowanych rozszerzeniem i weryfikacją wiedzy na tematy metodologiczne i metrologiczne powszechnie zgodnie ze współczesnymi wymogami dla tzw. Poziomu II,
 • posiadaczy zaświadczeń Poziomu I lub II zainteresowanych poznaniem specyfiki wykonywania badań w innym niż stosowany zakresie lub
  w sposób bardziej wnikliwy (np. elektrycy w badaniach na rzecz energetyki, w badaniach nieniszczących metodami analizy termicznych stanów przejściowych, w zakresie testowania i kalibracji aparatury, stosowania filtracji optycznej, specjalizowanego przetwarzania wyników, itp.).

Kursy organizowane są okresowo oraz na zamówienia indywidualne.

 • typowy kurs trwa 4-5 dni i organizowany jest dla grup kilkuosobowych
  o tym samym profilu zainteresowań,
 • uczestnicy kursów otrzymują unikatowe materiały do późniejszej pracy oraz adekwatne do typu zajęć zaświadczenia (certyfikaty PIRS
  o ukończeniu kursu wg zezwolenia MEN, WKU/452-721/90/TL, z dnia 31.12.1990).