Welcome to Adobe GoLive 5

Ofertę wykładów i prelekcji kierujemy do:

 • uczelni wyższych i jednostek kształcenia podyplomowego pragnących wzbogacić wiedzę absolwentów o odpowiednio profilowane wiadomości
  o ofercie, trendach i zastosowaniach współczesnej termodiagnostyki
  i obserwacji w podczerwieni,
 • kadry decyzyjnej i odpowiedzialnej za efektywną, bezawaryjną
  i energooszczędną eksploatację parku maszynowego, instalacji, budynków itp. zainteresowanej ofertą współczesnej techniki termodiagnostyki
  w podczerwieni,
 • jednostek związanych z kontrolą przestrzegania prawa, transportem bądź badaniami aktywności nocnej - tj. potencjalnym beneficjentom wykorzystania unikatowych cech obserwacji w podczerwieni bliskiej oraz termalnej,
 • zespołów badań nieniszczących - zwłaszcza zainteresowanych nowymi, termicznymi metodami wykrywania różnego typu defektów podpowierzchniowych, inwentaryzacją jednorodności struktur, itp.

Program, czas trwania zajęć, podział na prelekcję, dyskusję i inne elementy,
są przedmiotem indywidualnych ustaleń. Istnieje możliwość aranżacji zajęć
z udziałem specjalistów metod komplementarnych w stosunku do detekcji
w podczerwieni (np. zdalnej detekcji ultradźwięków, techniki laserowej, itp.).

 • typowe, profilowane szkolenie tego typu trwa 1-2 godz.,
 • w czasie zajęć uczestnicy mają szansę poznać najnowsze techniki badań, stan oferty aparaturowej, trendy metodologiczne i organizacyjne, zwiększające efektywność pracy w firmie, zmniejszające czas przestojów oraz ryzyko awarii,
 • forma i poziom wykładów nastawione są bezpośredni i zrozumiały przekaz, co przy pełnym otwarciu na dyskusje działa stymulująco i może skutecznie dopomóc w rozwiązaniu istniejących problemów.