Welcome to Adobe GoLive 5  • są odpowiedzią na zgłaszane potrzeby zaawansowanych termografistów, absolwentów kursów Poziomu II - niezależnie od typu stosowanej aparatury jak i ośrodka certyfikującego,
  • są zajęciami typu zamkniętego dla pojedynczych ekip diagnostycznych,
  • całość lub elementy programu na życzenie Klienta mogą zostać objęte tajemnicą,
  • mają charakter szkoleniowo-doradczy z elementami audytu,
  • preferowane są wyjazdowe zajęcia 4-5 kilkudniowe organizowane poza zakładami pracy - umożliwia to uzyskanie atmosfery i warunków maksymalizujących efekty tych spotkań.